Säkra din mark genom en marksanering

Det finns en fara med att bygga på mark utan att ha undersökt den innan. Det här har visat sig både för privatpersoner och för större entreprenörer och där man byggt hus på mark som sedna har visat sig innehålla giftiga ämnen. Finns det gifter eller metaller i marken så kan folk bli sjuka – handlar det då om en större entreprenör så finns det således stor risk att väldigt många tar skada i framtiden.

Det går att korrigera kontaminerad mark genom en marksanering, men om man redan uppfört byggnader på denna så blir processen betydligt svårare och mer kostsam. Bättre är att man redan innan bygget tar vid undersöker om marken är säker eller om man behöver vidta åtgärder där marken i fråga saneras och blir fri från de ämnen/gifter/metaller som på sikt kan vara skadliga.

Det första steget är alltså att kontakta ett företag som erbjuder marksanering och låta dessa ta prover samt analysera dessa. Skulle det visa sig – något som inte är ovanligt – att marken de facto är kontaminerad så genomför företaget en grundlig undersökning där man sammanställer en saneringskarta – detta gör man för att det ska bli så kostnadseffektivt som möjligt och där man inte sanerar mer än vad som behövs. Ett annat steg som företaget tar i det här skeendet är att man tar fram en lämplig metod att använda sig av. I vissa fall kan en marksanering ske på plats och där man exempelvis luftar jorden eller tillför bakterie- och svampkulturer som gör att gifterna reduceras/försvinner. Det finns även metoder där man bränner eller med hjälp av kemiska medel tar bort det som är skadligt.

Vilken metod som används vid en marksanering avgörs av vilka ämnen det handlar om, vilken omfattning dessa finns i samt geologiska förutsättningar som området bjuder. I vissa fall spelar även läget in; ligger marken i nära anslutning till en skola så kan en mer omfattande marksanering vara tvungen att genomföras.

Varför behövs en marksanering göras?

I många fall så handlar gifter och farliga ämnen om rent arvegods från tidigare generationer. Förr hade man en lite annorlunda syn på miljöfrågor och detta är något som drabbar oss idag. Man kunde gräva ned ämnen, man kunde gömma dem och man kunde släppa ut avgaser utan någon vidare kontroll och utan filter. Det mesta hamnar i jorden och därför så behöver man – där detta upptäcks – genomföra en marksanering.

Det finns vissa områden där vikten av provtagning är större än i andra. I större städer finns fler avgaser, i närheten av fabriker och industriområden finns det ofta spår av farligt avfall och gifter och där bör man vara extra uppmärksam. En provtagning kan, utan tvekan, spara mycket pengar i framtiden och skulle en marksanering behöva göras så är den av vikt för oss alla. Inte minst för de som ska bo i området i framtiden.

Vet mer om FTX-ventilation

FTX-ventilation är ett bra alternativ för dig som vill förbättra ventilationen i din bostad. Visserligen kan det medföra en relativt hög investeringskostnad, men på lång sikt anser många att det är värt det. Ett normalt hushåll får tillbaka pengarna man lagt ut på mellan tre till fem år.

Minimikraven vad gäller luftflöden i bostäder kan vara så lågt som hälften så högt ställda som för andra lokaler där människor befinner sig. Du som har en bostad med självdragsventilation får förlita dig på vädret för att ventilationen ska anses vara tillfredsställande. Med FTX blir det dock ändring på det.

Värmeåtervinning

FTX-ventilation införskaffas inte bara för ett bättre luftflöde i huset – utan även för sänkta energikostnader. Med enkla system, så som självdragsventilation till exempel, försvinner en mycket stor del av värmen du betalar för ut ur huset. Med FTX-ventilation kan du istället återvinna över 85 procent av den.

 

Det sker på så sätt att en värmeväxlare suger åt sig värmen som finns i frånluften, för att sedan släppa tillbaka den till tilluften. Föroreningarna i den redan förbrukade luften släpps dock inte tillbaka in i huset, utan det är endast värmen som stannar. Ett effektivt sätt att minska dina energikostnader på, med andra ord.

Utökad kontroll

Med FTX-ventilation får du utökad kontroll över luftflödena i din bostad. Enklare system som fläktstyrd frånluftsventilation eller självdragsventilation kännetecknas, tvärtom, av bristen på kontroll. Du behöver inte förlita dig på externa faktorer, så som vädret, för att din FTX-ventilation ska fungera. En förutsättning för det påståendet undantar givetvis mekaniken i det sistnämnda systemet.

När du investerar i FTX sätts luftkanaler upp på lämpliga ställen i huset. I många lokaler finns dock dessa kanaler redan, vilket avsevärt kan minska totalkostnaden. Dessa kanaler används för att transportera luft, med den stora fördelen att den uppvärmda frånluften passerar en värmeväxlare innan den släpps ut ur bostaden. Aggregatet och värmeväxlaren behåller värmen, som nämnt ovan, men släpper ut föroreningar. Dina räkningar kan alltså se markant annorlunda ut efter installation av FTX-ventilation.

Stora energibesparingar

För en villa med normal elförbrukning betalar en installation av FTX-ventilation tillbaka sig efter bara ett fåtal år. Ofta tar det tre till fem år, beroende på hus och förbrukning. En normalstor villa sparar ungefär 5000 – 7000 kWH per år. Något som gör systemet ännu mer lockande för många är att ventilationen är helt separerad från uppvärmningen.

Det här gör det enkelt att kombinera FTX-systemet med (nästan) valfritt värmesystem. Fördelen är då att du kan välja en billig, men svagare, värmekälla för att få ner energikostnaderna ytterligare. Kanske kan du gå över till en mindre värmepump, kombinerat med solkraft? Alla dessa fördelar skonar inte bara din plånbok – utan också planeten. Dessutom kan kostnaderna för ett kraftigt värmesystem bli riktigt höga. När man endast behöver kompletterande värme kan man enkelt undvika dessa. Mindre och lättare värmesystem är inte sällan betydligt enklare att installera.

Funderar du på att asfaltera din gård?

Uterum vid gul villa

Många som har barn brukar ofta i något skede fundera på asfaltering av någon del av sin tomt.  Speciellt som man har ganska aktiva barn, är det bra om de får utlopp för sin energi på en spelplan utanför huset.

När man väl bestämt sig för att ordna någon spelplan till barnen, brukar det inte bli så bra med gräsplaner för detta ändamål. De brukar sällan vara just så plana och platta som behövs för att kunna spela tennis, badminton eller basket. Då är en asfaltering av delar av tomten eller hela ett bra alternativ. Då möjliggörs barnens lekar och gör att många kan leka med sina kompisar utomhus. Har man en så stor tomt att man har möjlighet att sätta upp tennis- eller badmintonnät ger man förutsättningar för en bra daglig träning för sina barn. De behöver ju komma ut och vistas allt mer utomhus. Ibland måste vi vuxna se till att de får de bästa förutsättningarna för det.

Så här gör du

Börja med att planera var du vill ha tennis- eller badmintonplanen. Planera sedan storleken på den. Hur ska du sätta upp nätet? Det bästa är att gjuta stående pålar där du kan fästa nätet. Efter det bör du måla dit planhalvor. För ett lättare spel, kan du planera lite mindre spelhalvor – och tvärtom om du vill få dem att träna på långa bollar.

Har du istället tänkt att planen ska vara till för basketspelande bör du planera var du ska hänga upp basketkorgarna. De flesta har ställningar för det, som du kan handla in. Efter det bör du måla upp planhalvorna, straffområden och så vidare. Det är bra om du planerar att sätta upp ett plank runt spelområdet. Då får spelarna det lättare att hålla sig inom området.

Lekhage för små barn

Har du mindre barn lämpar det sig väldigt väl att asfaltera en bit av din gård för lekar för de små. Då kan de vilja ha en målad hage att leka på. Du kan även måla dit annat än lekhagar för att barnen ska hitta lekar de vill göra på tomten. För dem räcker det med roliga cirklar, fyrkanter och trianglar som de kan leka med på valfritt sätt.

Kanske du hellre vill ha en parkering?

Har du inga barn, eller hellre vill ha en parkering, är det en bra idé att asfaltera en del av tomten för bilen, eller bilarna. Då kan du enkelt dela av den asfalterade delen så att du vet var du ska parkera dem. För säkerhets skull kan du sätta upp ett nät som fångar upp bollarna så slipper barnen råka sparka bollarna på bilarna. När det kommer till barn, är det bra att tänka till, hellre före än efteråt.

Dags för nytt golv? Överväg en golvslipning istället

dammsugare på parkettgolv

Ett golv har ingen obegränsad livslängd och i och med att det slits mer än någon annan yta i hemmet så kan det komma en situation där golvet man har i ett visst rum måste bytas ut. Det dagliga slitaget på ett golv innebär att du går på det, du tappar saker, du kanske har klackskor, dina barn leker på golvet, det finns tunga möbler och att det hela tiden – särskilt i hallen – kommer in väta som nöter och skadar golvet i fråga.

Inga konstigheter så långt – men en viktig sak gällande golvet och dess livslängd handlar om att många räknar ut det för tidigt. Man dödsförklarar patienten innan pulsen slutat slå. I många fall så krävs det bara lite hjärt-och-lung-räddning för att golvet ska bli som nytt igen.

Golvslipning tar bort repor och smuts

Vi kan säga att du bor i en lägenhet i Göteborg och att du anser att det massiva trägolv som finns i ditt vardagsrum är väl slitet. Det är solkigt, det finns repor, tunga möbler har satt spår och det finns sprickor lite här och var. Dessutom så upplever du att golvet ser smutsigt ut direkt; du kan nyligen ha dammsugit och torkat av det – men redan efter någon dag så ser det skitigt ut igen. Du beslutar dig för att det är dags att byta golv i vardagsrummet.

Vårt råd är att du inte gör det – åtminstone inte innan du sett över ett annat alternativ som innebär att du kontaktar ett företag för en golvslipning. En golvslipning är nämligen en del av det underhåll som krävs för ett massivt trägolv – och för exempelvis andra trägolv som parketter – och genom en sådan så förlänger du livslängden. Skulle en golvslipning vara möjlig – man brukar säga att varje golv går att slipa ungefär tre gånger – så kommer du dels att komma väldigt mycket billigare undan (en golvslipning kostar en bråkdel av vad ett nytt golv gör) och dels så kommer du också att få ett vackrare golv.

En golvslipning ger skönheten tillbaka

Den stora anledningen till varför en golvslipning är att föredra framför ett nytt golv ligger inte i det ekonomiska. Visst, att den är avsevärt mycket billigare är viktigt – men än viktigare är att det golv som slipas i din lägenhet i Göteborg kommer att bli så mycket vackrare. Ett äldre trägolv har redan satt sig och skaffat sig den patina som tar extremt lång tid för ett nytt golv att skaffa sig. En golvslipning förädlar och förvandlar ett slitet golv till ett nytt igen.

Vi ska även nämna en annan viktig del inom golvslipning: det går att förändra ett golv från grunden även med denna metod. Genom att välja en annan ytbehandling än den som legat på golvet tidigare så kan du förändra golvet – och därmed hela rummet – totalt.

Lack i kök och olja i vardagsrum

Vanligt är att lack används som ytbehandling, men i exempelvis vardagsrummet så kan man välja olja (som ger ett sämre skydd; men just i vardagsrummet sker ofta ett mindre slitage) och få en varmare, mer harmonisk plats. Även hårdvaxolja är gångbart, och populärt val, som ytbehandling.

Under senare år så har man även sett att så kallad pigmentering blivit ett populärt val. Det innebär att man blandar in färg i den ytbehandling man valt. Kort sagt: en golvslipning och efterföljande ytbehandling kan ge lika stora möjligheter gällande förändring som ett nytt golv kan göra.

Så fungerar referenser på forumet Bygga Hus

ByggaHus.se presenteras på hemsidan med orden ”oberoende portal på konsumentens sida”. Det betyder att de artiklar och din information som finns på sidan inte är producerat ur ett kommersiellt syfte. Däremot finns självklart reklam på sidan vilket är en av finansieringsvägarna. På sidan finns ett mycket aktivt forum för personer som är intresserade av frågor kring husbygge och renoveringar. Här finns en underavdelning där personer kan lämna referenser på hantverkare och olika entreprenörer. Därmed kan man dela med sig av erfarenheter och tipsa om bra företag och varna för sämre.

Ett exempel är när en familj på Tyresö valde att starta en tråd där man efterfrågade tips på hantverkare. Familjen hade precis köpt ett hus och behövde därmed hjälp med allt från snickare till rörmokare och golvläggare. I tråden kom det snart relevanta tips på snickare i Tyresö som andra personer anlitat och varit nöjda med.

Till skillnad mot många andra forum har ByggaHus höga krav på identifiering av medlemmarna. Därmed blir det också betydligt mindre ”smutskastning” och mer tydlig information. Forumet har därmed kunnat hålla en hög nivå vilket gör att många kommer dit för att diskutera olika frågor eller exempelvis just söka en duktig snickare.

Kunder ger referenser på snickare

För att skapa en tydlig struktur finns en regel att man inte får lämna referenser på företag om inte detta efterfrågats. I fallet ovan lade familjen ut en förfrågan om snickare i Tyresö och därmed kunde andra medlemmar svara på denna tråd. Men hade familjen inte startat denna fråga så hade det inte funnits möjlighet att lägga referenserna. Att enbart starta en tråd med och skriva ”Jag rekommenderar snickare XXX i Tyresö” skulle alltså vara emot reglerna.

I det fall som kritik ska framföras så är administratörerna mycket noga med att kritiken framförs på rätt sätt. Skulle familjen ovan inte vara nöjd med snickaren kan de skriva detta på forumet. Det krävs alltså inte att någon tråd redan finns vid klagomål, enbart vid rekommendationer.

Referenserna måste vara konkreta

Men det krävs då detaljerat vad som hänt och helst även vad snickaren svarat i kontakt med kunden. Målet ska aldrig vara att svartmåla ett företag och finns det kränkningar kan texten tas bort direkt och forummedlemmen stängas av.  Oavsett vad man skriver finns liknande funktioner som på Facebook, dvs. Gilla, Dela och Svara. Därmed kan uppskattade inlägg få många ”tummar upp” vilket även visar att man formulerat sig på ett sätt som uppskattas.

Om familjen på Tyresö hittade snickare med hjälp av forumet eller via annan väg framgår däremot inte. I deras tråd gavs i alla fall flera rekommendationer och tips på vad man ska tänka på. I jämförelse med andra recensionssidor som exempelvis TrustPilot så upplevs ByggaHus mer trovärdigt och stabilt. Inte minst eftersom det krävs längre svar och tydligare identifiering av uppgiftslämnaren. OM du vill komma i kontakt med en snickare i Tyresö, läs då mer här.

Vad du vinner få hemmet städat

Fler och fler familjer väljer att underlätta sina vardagar genom att ta hjälp med de hushållsnära tjänsterna där hemstädning är det tydligaste området där man anlitar en professionell städfirma.

Tack vare Rut-avdraget så har fler familjer sett ett värde i professionell hemstädning. Att kunna dra av halva kostnaden för arbete gör en enorm skillnad rent ekonomiskt

Detta av två stycken primära skäl. A) vi har för mycket att göra. Ser man till en vanlig familj i Bromma med två vuxna och två barn så är allas respektive aktiviteter något som sväljer all tid: heltidsjobb, träningar, socialt umgänge och så vidare – hemstädning ger där mer tid över till det man som familj verkligen vill prioritera. B) det är billigare. Att man numera kan dra av halva arbetskostnaden för hushållsnära tjänster genom Rut-avdraget har naturligtvis påverkat och gjort att fler familjer tagit steget fullt ut.

Köp inte grisen i säcken

Helt riskfritt är det dock inte. Det finns fallgropar som man inte vill kliva ner i som familj; saker som man bör tänka på gällande sin hemstädning. Primärt så handlar det om vilket företag man väljer; det finns bara i Stockholm och Bromma extremt många städfirmor vars erbjudanden, priser och – tyvärr – kvalitet skiljer sig markant från varandra.

I många fall så kan det sluta i en ren katastrof där saker och ting inte alls fungerar; man betalar för en undermålig hemstädning av sitt hem och där saker och ting till och med försvinner.

Så hittar du rätt företag för hemstädning i Bromma

I och med att det handlar om städning i sitt eget hem -. där man har värdesaker, sina personliga tillhörigheter och, på det stora hela, sitt hela liv så kan man inte chansa som familj. Nej, man måste undersöka bland städföretagen och vi tänkte komma med några handfasta tips om hur du hittar ett företag som sköter sina åtaganden på ett fläckfritt sätt. Kort sagt; är du i behov av hemstädning i Bromma så kan du använda följande punkter som en lathund i hur du hittar rätt företag:

  • Rekommendationer. Hör med grannar och bekanta som använder sig av hemstädning i Bromma om de skulle rekommendera den städfirma de anlitat. Om du inte känner någon som använder sig av professionell hemstädning så bör du kräva referenser från de företag du kontaktat. Se till att ringa dessa också.
  • Priset. Ett företag som erbjuder hemstädning till ett avsevärt billigare pris kan mycket väl göra det för att locka till sig kunder – men där man sällan erbjuder någon vidare kvalitet i slutändan. Lägg dig på en lite högre nivå rent prismässigt.
  • Avtalet. Ett billigt pris kan mycket väl kompletteras med avtal som sträcker sig över längre tid och som kan vara svåra att säga upp. En rekommendation är därför att se över bindnings- och uppsägningstid. Är du missnöjd med din hemstädning i Bromma så ska denna kunna avslutas på ett smidigt sätt.
  • Personalomsättning. Ett säkert tips för att hitta kvalitet är att se över personalomsättningen. Hög sådan innebär att folk inte trivs eller erbjuds dåliga villkor; låg personalomsättning är ett tecken på ett välskött företag.

Vårens inredningstrender går i rosa

Den rosa färgen är verkligen här för att stanna. Den har ju dominerat modet sedan några år tillbaka. Mycket tack vare kungafamiljens kvinnliga medlemmar som har burit rosa vid olika tillfällen. Det handlar inte om rosa i karamellfärg, eller babyrosa, utan det mer nedtonade varianten av rosa, som mer går mot grått än rött, eller gult. Det handlar om rosa, i en smutsgrå nyans.  Samma rosa nyans ser vi i inredning. Tillsammans med den rosa nyansen ser vi att den kombinerad med ljusbeige, terrakotta, svart och vitt, om vi ska tro inredningsmagasinet Elle.

Kombinera med naturfärger

Fortfarande ser vi kombinationen med naturfärger, som sand, terrakotta och svart sten. Vi ser mattor i rosa med lång lugg. Vi ser även rosa som väggfärg, som bryts av med inredning i vitt eller svart. Förutom färgerna ser vi trender som går efter miljövänlighet med återvunnet material. Vi ser mer hållbara saker och många i naturmaterial. Man jobbar med downsizing; man skalar bort överflödet. Därför ser vi material i linne, strålampor, stråmöbler och stråmattor. Vi ser möbler i läder och mer hållbara möbler. Vi ser färger som går mer i sobert och i rosa.

Använd second hand

Det blir alltmer populärt med att köpa hem möbler från second hand butikerna. Vi tar också in naturen mer än förut. När det kommer till tapeter och utefter väggarna ser vi även här rosa som går mot grått, men vi ser även aprikos, metallicfärger. När det kommer till mönster på tapeter ser vi naturmotiv. Vi skaffar tapeter som ska inverka på oss och stimulera våra sinnen. Vi plockar fram det personliga i oss och låter det påverka vår inredning, om vi ska tro bonava.se.

Ny apotekstrend

Andra inredningstrender som vi ser är många byråer med små lådor, lite av en apoteksstil, om vi ska tro Elledecoration.se.  Då väljer vi mörka, rejäla träslag i våra byråer. Känslan vi ska få är gammalt, vackert apotek. Det pastelliga kombineras med jordfärger, som kombineras med svart. Ska vi tro modeskaparna kommer popkonsten att synas både på modet och inredningen. På textilområdet ser vi transparenta tyger och fluffiga känslor. Silver fortsätter vara populärt, både i modet och inredningsdetaljerna, liksom storblommiga och mönstrat.

När du känner för att göra om och renovera, glöm inte att anlita ett proffs när det kommer till att rumstera om var lamporna ska sitta och du vill ha nya eldragningar. Behöver du ett proffs? Klicka på länken: www.elektrikerstockholm.biz

Vilket företag sköter din badrumsrenovering?

Det som ROT-avdraget visat är främst två stycken saker: att det uppenbarligen funnits ett stort behov av renoveringar och där vanliga personer velat förverkliga sina visioner om drömhemmet. Nummer två är att det enda som krävdes var att få lite rabatt på nämnda renoveringar av staten.

Bra så. Kan man dra av 30 procent av den totala kostnaden för arbete på sin deklaration – med ett årligt tak, per person, på 50.000 kronor så är det ju bara att, så att säga, köra igång med de projekt man planerat och anlita ett företag för uppgiften.

Eller? Nej, vi menar att det inte är riktigt så enkelt. Det man måste veta är att Rot-avdraget även påverkat de branscher som erbjuder sina tjänster inom området och att förändringen inte enbart varit positiv. Det stora problemet gäller nämligen fuskjobb och det är tyvärr något som många privatpersoner kan vittna om. Att antalet fuskjobb ökat har en förklaring som ligger lite i saken natur: fler privatpersoner vill (har råd) att renovera – fler företag ser dagens ljus för att täcka det behov som uppstått.

Flera av dessa företag saknar kompetens; de har anställda som inte har utbildning och de åtar sig arbeten som de inte klarar av – som privatperson så kan du, om du inte tar dig tid att undersöka företaget, mycket väl vara näste privatperson som står där med en exempelvis en misslyckad badrumsrenovering i huset i Nacka och där kostnaderna skenar iväg.

Hitta rätt företag för din badrumsrenovering

Anledningen till att vi valde just en badrumsrenovering och Nacka är att A) en badrumsrenovering är ett populärt projekt där mycket kan gå fel och B) att Nacka ligger i närheten av Stockholm; staden som har drabbats hårdast av fuskjobb.

Som privatperson ska man inte tro att det hela handlar om tur och otur. Du står inte vid rouletten och hoppas på att kulan ska landa på en seriös firma inom badrumsrenovering. Nej, det finns ett eget ansvar också där man, genom uteslutning, faktiskt kan minimera riskerna att bli drabbad av ett fuskjobb och tvingas betala dyra pengar för att korrigera vattenskador. Vi säger att du bor i Nacka, ska genomföra en badrumsrenovering och att följande punkter kan få dig att hitta rätt företag. Läs mer på badrumsrenoveringnacka.se

Punkter som leder dig till seriösa aktörer

  • Priset: Ett tydligt samband mellan oseriösa aktörer och seriösa sådana är att de förra, på samma sätt som mäklare, kan använda sig av rena lockpriser. Ligger ett företag väldigt mycket lägre i sin offert gällande din badrumsrenovering i Nacka så bör du vara lite försiktig. Dock: du ska inte heller tro att den högsta offerten per se är det bästa företaget heller – man kan luras på olika sätt.
  • Behörighet och utbildning. Det är verkligen ingen dum idé att be att få se certifikat, behörighet och andra uppgifter som stärker yrkeskompetens. Ska en elektriker från företaget koppla in golvvärme – be att få se dennes behörighet innan. Jobbigt och pinsamt – visst, men tyvärr nödvändigt.
  • Garanti på jobbet. Se till att få inskrivet i avtalet att garanti ingår.
  • Betalning och besiktning. Betalningen ska alltid ske efter att arbetet avslutats. Vår rekommendation är även att du anlitar en extern besiktningsman som ser över din badrumsrenovering innan du betalar. Det kostar några kronor extra, men det kan visa sig vara guld värt i slutändan.

Stopp i avloppet – Här är företagen som hjälper dig

Bor du i Stockholm och har problem med vattnet eller avloppet? Det finns flera företag som kan kontaktas och ibland kan lösningen finnas betydligt närmare än du kan to.

Det är allt för många som slänger sig på telefonen och ringer ett VVS-företag när det blir stopp i avloppet. Detta med resultatet att man får betala jourutryckning för att få bort stoppet. Samtidigt kan lösningen finnas betydligt närmare och nås för en billigare penning.

Är det inte akut bör man först försöka lösa problemet på egen hand. I närbutiken kan det finnas medel som marknadsförs som ”propplösare”. De är mycket effektiva – men knappast vänliga mot miljön. I centrala Stockholm finns det alltid en mindre butik som är öppen där man kan hitta dessa produkter. De som inte bor i centrala delarna av en större stad har däremot inte lika lätt att hitta en öppen butik. Men det kan finnas en lösning ändå. Genom att blanda bikarbonat, salt, ättika och varmt vatten skapas en egen (och mycket billigare) propplösning.

Ta kontakt med en VVS firma

Vid akuta problem då exempelvis vattnet trycks uppåt och kan skapa vattenskador bör däremot en VVS-firma kontaktas. Är det på natten eller helgen så behöver de erbjuda så kallad jourtider. Det betyder att de har öppet dygnet runt alla dagar i veckan. Även här skiljer det sig stort mellan Stockholm och mindre städer. I Stockholm är det aldrig omöjligt att få tag på jourpersonal.

Om det visar sig vara skador på stamledningarna som är problemet bör en större renovering genomföras. Ett tecken kan vara bristningar i ledningarna som innebär att vatten sipprar ut. Det är då mycket viktigt att först laga detta och sedan skapa en långsiktig lösning. Beroende på material och storlek på problemet kan antingen en stamrust eller en relining genomföras.

Slipp stora ingrepp med relining

Med stamrust menas att samtliga stamrör tas bort och byts ut. Ett mycket stort ingrepp som ofta innebär att personerna som bor i bostaden inte kan bo kvar under den tid som det genomförs. Går det att genomföra relining så är det därför en fördel. Relining är en ganska ny form av renovering av gamla stamrör. Genom att föra ner en slags massa i röret och sedan pressa ut denna mot kanterna skapas ett innerrör i det befintliga systemet. Genom att använda befintligt system kan relining alltså skapa nya rör utan att för den skull ta bort de gamla.

För de som har hantverksförsäkring innebär ett stopp i avloppet aldrig något större problem. Det är en försäkring som än så länge (2017) enbart finns tillgänglig för de som bor i centrala delarna av Stockholm (innanför tullarna). Skulle det uppstå ett problem ringer man försäkringsbolaget som därmed lovar att kunnig personal kommer ut på plats inom 24 timmar. För varje utryckning betalas då en fast summa vilket gör att man inte behöver ta hänsyn till om det är helg, natt eller röd dag. Läs här för mer information.

Uppsala Vatten ger råd om snällare städning

Sveriges kommuner blir allt duktigare på att ge konkreta och praktiska tips till invånarna med målet att förbättre miljömedvetenheten. På Uppsala Vattens hemsida går det exempelvis att läsa om saker man kan tänka på vid hemstädning och tvättning.

Hemstädning

När hemstädning ska genomföras är det lätt att lockas till att ta fram de starkare medlen på en gång. Det blir snabbt snyggt och rent – men till ett högt pris. Dessa starkare medel är betydligt sämre för miljön och många gånger kan man få precis lika snabbt och snyggt resultat med mer miljövänliga alternativ. Är det fläckar kan man först prova med vanlig såpa eller diskmedel. Uppsala Vatten sammanfattar sina råd kring hemstädning med att man i första hand bör använda miljövänliga alternativ och alltid undvika produkter med klor. För mer information, läs denna site.

Tvättning

Gällande tvättning ges rådet att aldrig överdosera tvättmedlet. Tvätten blir inte renare för att man har mer tvättmedel utan resultatet blir bara mer onödiga kemikalier i vår natur. Hur mycket tvättmedel man bör ha beror står på dosering och även på hur hårt vattnet är. Detta kan variera beroende på var man bor i Uppsala.

De tipsar om att man bör använda miljömärkta medel, undvika sköljmedel och att vädring räcker gott och väl i många fall.

Tvätta bilen

Bilen bör alltid tvättas i en biltvätt eller bilhall avsedd för tvättning. Enligt Uppsala Vatten är nämligen utsläppen extremt mycket större om man ställer sig på en gata och tvättar bilen. De räknar med utsläpp på över 10 gånger mer. Orsaken att tvätthallar är bättre är att dessa krävs ha speciell utrustning som delvis renar vattnet.

Utöver detta tipsar de om att använda miljömärkta produkter och vaxa bilen (för att slippa tvätta så ofta).

Fler städtips

Uppsala Kommun har sammanställt en lista som kan laddas hem från Uppsala Vattens hemsida. En lista som vänder sig till de som gör hemstädning, grovstädning, rengör kläder eller bilar. Med andra ord tips för alla som på något sätt jobbar med rengöring.

Bland annat radar de upp mängder av fläckar som kan tas bort med såpa, citronsyra eller andra ämnen som ofta finns i ett hushåll. Det finns även en lista på vad man kan använda vid hemstädning av specifika delar av ett hem så som badrummet, köket, skorna eller strykjärnet.

Mer info – Se Uppsalavatten.se