Detta händer om du fått vattenskada

Areamätning med laser och mobilapp

Har du fått en vattenskada i ditt badrum? Har du fått en vatten- eller fuktskada måste man riva ut allt som kan ha drabbats och låta vädra ut eller fläkta för att komma till rätta med saker på rätt sätt. Misstänker du att det är en vatten- eller fuktskada måste du ta kontakt med en besiktningsman som kommer och fastställer om det är en sådan. Sådana skador kan komma från läckande rör eller avlopp. I så fall bör du som konsument få ersättning från ditt försäkringsbolag, som ska täcka både själva reparationen som ska till för att komma till rätta med skadan och de utgifter som du behöver punga ut med under reparationens gång, så kallade merkostnader. Behöver du använda mer el för att torka ut vatten- eller fuktskadan, eller äta på restaurang medan du får köket renoverat ska du få ersättning för de utgifterna.

Villaförsäkring täcker skador på golv och väggar

Har du en villaförsäkring bör du få ersättning från din villaförsäkring som har uppstått då vatten som har läckt ut från ledningssystem för vatten och avlopp, eller från något rör som har varit anslutet till det, enligt konsumenternas.se. Om du har fått skador på möbler eller annan lös egendom som kommer från läckaget bör du få ersättning från din hemförsäkring i stället från villaförsäkringen.

Enkelt förklarat gäller villaförsäkringen allt som har med själva huset att göra; väggar, tak, golv och vattensystem i golvet och väggar, medan en hemförsäkring gäller alla lösa saker som kan finnas i huset; möbler, mattor och så vidare. Det gäller att veta vilken försäkring som täcker de olika skadorna. Därför är det bäst, om man äger en villa, eller radhus, att förutom en hemförsäkring, även teckna en villaförsäkring. Händer det något med själva villan ska du få de skadorna ersatta från villaförsäkringen. Det finns ett flertal sådana försäkringsbolag som erbjuder sådana produkter.

Som försäkringstagare kan du välja hantverkare

I vissa fall kan du som kund även bestämma själv vilken hantverkare som ska utföra reparationen. Vissa försäkringsfirmor kan låta kunden själv få avgöra vilka hantverkare som han eller hon vill anlita. Bor man i Stockholm är det inte svårt hitta hantverkare som gärna tar på sig att reparera skadan. Bara i Stockholm finns det mer än 100 hantverkare som renoverar badrum. För att kunna sovra bland dessa 100 företag gäller det att be om kostnadsfria offerter och samtidigt be om referenser. Gör de dessutom kostnadsfria hembesök vet du att det är ett seriöst renoveringsföretag. Då kommer de hem till dig och beräknar omfattningen av skadan och analyserar hur omfattande renoveringen bör bli. De avgör om nya material ska sättas in och hur skadan ska minimeras. Fortsätt läsa mer här om badrumsrenoveringar i Stockholm.