En leverantör – en kontakt vid totalentreprenad

Vid större renoveringar är det alltid viktigt att ta in offerter från flera olika företag. Vid riktigt stora projekt kan det handla om tiotusentals kronor i skillnad. Men fokusera inte bara på priset utan även om de genomför totalentreprenad eller inte. Med detta menas att företaget tar ansvaret för hela renoveringen oavsett om det behövs kunskap inom VVS, El, takläggning osv.  De samarbetar med en rad olika hantverksgrupper som hjälps åt med utförandet. Men vilka företag som hjälps åt behöver man som kund inte bry sig om. För det är företaget som levererar totalentreprenaden som är det företag man alltid har kontakt med om frågor skulle uppstå.

Tydligare och enklare för kunden

Att anlita en totalentreprenör istället för att anlita flera olika separata företag har flera fördelar för kunden. Framförallt handlar det om trygghet och säkerhet.

Oavsett vad som händer under renoveringen så har man en kontaktperson som är ansvarig. Det är till den personen man ska vända sig om man ångrar sig i materialval, om man inte nöjd med rördragningarna eller för att få råd om framtida byggnationer. Den personen delegerar sedan frågan vidare till berörd hantverkare. Detta skapar en rakare och tydligare kommunikation under arbetets gång samtidigt som man vet att en person har överblick över projektet.

Tydlig projektledning

Alla större renoveringar behöver en projektledare. En person som har översyn över hela arbetet och kan planera nästa och nästa steg. Någon som har en överblick och kan samordna de olika hantverksgrupperna.

Väljer man att själv anlita olika hantverksgrupper blir man även själv projektledare. Men en projektledare med betydligt mindre kunskap och erfarenhet mot de som dagligen jobbar med detta. Risken är då att projektet tar betydligt längre tid och att kostnaden ökar mer än vad man från början räknat med.

Fokus på säkerheten

En annan fördel med att låta ett enda företag ta hela ansvaret är just ansvarsdelen. Den som anlitat flera olika hantverkare kan nämligen relativt lätt komma i en situation då ansvarsfördelningen är otydligt. Går ett rör sönder ska självklart rörmokaren kontaktas. Men vem står för kostnaden som uppkommit som ett resultat av rörläckaget? Är det rörmokaren, de som gjort ytskiktet eller du?

En totalentreprenör tar hela ansvaret och det är enbart de som står till svars för eventuella felaktigheter. Här finns inte risken att ärendet faller mellan två stolar och att ingen hantverkare vill anse sig vara ansvarig. Ett företag som har hela ansvaret kan aldrig lägga ansvaret på något annat företag – de har ju haft ansvaret för hela renoveringen.

Även om det är andra företag involverade i renoveringen så kan inte företaget som genomfört totalentreprenaden lägga skulden på dessa om något problem uppstår. Det är fortfarande upp till dem att lösa problemet och se till att kunden blir nöjd.

Så ta in offerter och jämför priser – men gör det av företag som leverera helhetslösningar.