Förhandla med din takläggare

Ska du få taket omlagt? Det är få som försöker sig på jobbet själv, åtminstone om taket är stort, högt och ska läggas med tunga takpannor. När man ska anlita en hantverkare för ett större arbete kan det ofta finnas goda möjligheter till förhandling – och takläggare är inget undantag från regeln. En god utgångspunkt är om du har flera takläggare att välja mellan, så att du gå till den ena ifall din förhandling misslyckas.

Stockholm och andra större städer kan ge bättre förhandlingsmöjligheter

Störst utbud har man givetvis i större städer som Göteborg och Stockholm, men i många medelstora städer finns det ett hyfsat urval att välja mellan. Är jobbet dessutom stort kan många takläggare eventuellt resa en bit för jobbet – kanske kan du ta del av Stockholms utbud av takläggare, även om du bor i Sigtuna?

Bara att välja takläggare bland ett stort urval i till exempel Stockholm kan vara svårt. När man väl har bestämt sig för vem man ska ta hjälp av, eller åtminstone kokat ner alternativen till ett fåtal (om du till exempel bor i Stockholm och har många att välja mellan), kan förhandlingarna börja.

Be om en skriftlig offert

En skriftlig offert – inklusive moms – bör ges innan takläggningen påbörjas. Allt som ska utföras skall finnas med i arbetsbeskrivningen. Många föredrar att få offerten uppdelad i till exempel arbete, timpris och material.

Fixa ett avtal

En hel del konflikter har uppstått mellan hantverkare och tjänstköpare, som troligen enkelt hade kunnat undvikas genom ett avtal. Innan dylika takarbeten – särskilt om de är större – bör ett avtal alltid skrivas. Ett tips är att ladda ner och skriva ut Hantverkarformuläret 09, där all viktig information finns med. Formuläret kan hittas genom en enkel sökning på nätet, men ladda bara ned den från trovärdiga sidor.

Besluta om tilläggsarbeten

Ibland kan det hända att en takläggare upptäcker saker på vägen som kan behöva göras. Om ni då inte har kommit överens om åtgärden i fråga är det viktigt att takläggaren kontaktar dig. Du kan då ta ställning till huruvida arbetet ska utföras eller inte.

Betala inget i förskott

Visst, ibland, vid väldigt stora arbeten, kan delar av totalsumman betalas löpande i takt med att projektet fortskrider. Som regel är dock förskott något man bör undvika. Det här gäller inte bara när man anlitar takläggare, utan de flesta typer av hantverkare. Om du betalar vissa delar av betalningen under projektets gång, bör du fortfarande inte ge slutbetalningen förrän arbetet är klart och du är helt nöjd.

Besiktning

När din takläggare är klar – i synnerhet om det gäller ett större arbete – kan det vara bra att låta det besiktigas. Ta in en oberoende besiktningsman som kan göra en grundlig inspektion av arbetet. Om denne kommer fram till att det finns brister i arbetet, ska en reglering av kostnader samt åtgärdande av felen ske inom en viss tidsram. Hur lång tid takläggaren har på sig bör finnas fäst på papper i avtalet.