Funderar du på att asfaltera din gård?

Uterum vid gul villa

Många som har barn brukar ofta i något skede fundera på asfaltering av någon del av sin tomt.  Speciellt som man har ganska aktiva barn, är det bra om de får utlopp för sin energi på en spelplan utanför huset.

När man väl bestämt sig för att ordna någon spelplan till barnen, brukar det inte bli så bra med gräsplaner för detta ändamål. De brukar sällan vara just så plana och platta som behövs för att kunna spela tennis, badminton eller basket. Då är en asfaltering av delar av tomten eller hela ett bra alternativ. Då möjliggörs barnens lekar och gör att många kan leka med sina kompisar utomhus. Har man en så stor tomt att man har möjlighet att sätta upp tennis- eller badmintonnät ger man förutsättningar för en bra daglig träning för sina barn. De behöver ju komma ut och vistas allt mer utomhus. Ibland måste vi vuxna se till att de får de bästa förutsättningarna för det.

Så här gör du

Börja med att planera var du vill ha tennis- eller badmintonplanen. Planera sedan storleken på den. Hur ska du sätta upp nätet? Det bästa är att gjuta stående pålar där du kan fästa nätet. Efter det bör du måla dit planhalvor. För ett lättare spel, kan du planera lite mindre spelhalvor – och tvärtom om du vill få dem att träna på långa bollar.

Har du istället tänkt att planen ska vara till för basketspelande bör du planera var du ska hänga upp basketkorgarna. De flesta har ställningar för det, som du kan handla in. Efter det bör du måla upp planhalvorna, straffområden och så vidare. Det är bra om du planerar att sätta upp ett plank runt spelområdet. Då får spelarna det lättare att hålla sig inom området.

Lekhage för små barn

Har du mindre barn lämpar det sig väldigt väl att asfaltera en bit av din gård för lekar för de små. Då kan de vilja ha en målad hage att leka på. Du kan även måla dit annat än lekhagar för att barnen ska hitta lekar de vill göra på tomten. För dem räcker det med roliga cirklar, fyrkanter och trianglar som de kan leka med på valfritt sätt.

Kanske du hellre vill ha en parkering?

Har du inga barn, eller hellre vill ha en parkering, är det en bra idé att asfaltera en del av tomten för bilen, eller bilarna. Då kan du enkelt dela av den asfalterade delen så att du vet var du ska parkera dem. För säkerhets skull kan du sätta upp ett nät som fångar upp bollarna så slipper barnen råka sparka bollarna på bilarna. När det kommer till barn, är det bra att tänka till, hellre före än efteråt.