Gör hemmet tryggare med en gallergrind

Att känna sig trygg bakom hemmets väggar är nog något som alla vill sträva efter. Det finns många sätt att öka tryggheten på. Vissa använder sig av övervakningskameror, medan andra sätter upp en lampa på tomten med rörelsesensor. Det finns flera vägar att gå, helt enkelt.

Något annat som är vanligt är att byta ut sina dörrar mot säkerhetsdörrar. En säkerhetsdörr är framförallt effektivt i lägenheter, där tjuvarna inte har så många alternativa vägar att ta sig in. Säkerhetsdörrar är även bra i villor, då det ofta är just genom dörren som tjuvarna bär ut sitt stöldgods.

Ett alternativ och komplement till säkerhetsdörr

Ibland går det dock inte att ha en säkerhetsdörr, vilket kan bero på flera skäl. Till exempel kanske man har en fin och gammal dörr man är mycket rädd om. I sådana fall kan det vara bra att överväga gallergrindar. Gallergrindar installeras relativt enkelt (åtminstone i jämförelse med en säkerhetsdörr) och ger samtidigt extra säkerhet. Vissa väljer att skaffa sig kombinationen säkerhetsdörrar och gallergrindar, vilket ger en ännu bättre säkerhet. Som nämnt ovan är det gärna genom ytterdörren som tjuven vill bära ut sitt gods – även om han eller hon tar sig in på annat håll.

Säkerhetsklasser

Det finns flera säkerhetsklasser som gallergrindar delas in i. Den lägsta säkerhetsklassen är ett, som knappast anses utgöra ett gott skydd för den som skaffar den i syfte att motverka inbrott. Den som vill skydda sig mot intrång bör skaffa en gallergrind med en säkerhetsklass på minst tre, som kan stoppa även en erfaren inbrottstjuv en liten stund. Det är också den här nivån som många försäkringsbolag kräver för att den, enligt dem, ska anses vara godkänd. Vanligtvis kan man få rabatt på hemförsäkringen om man installerar en gallergrind med tillräckligt gott skydd. Ännu större chans har du att få rabatt om du kombinerar gallergrinden med en säkerhetsdörr i samma klass (minst klass 3).

Hur väljer man rätt bland alla gallergrindar?

Som ovan nämnt är det viktigt att gallergrinden är typgodkänd och certifierad. Därtill är det bra att ta hänsyn till vilken säkerhetsklass gallergrinden är certifierad med. Något som är viktigt att granska är till exempel infästningen, som är viktig för att grinden ska kunna stå emot intrång. Galler som är felmonterat är i princip bortkastade pengar. Det rekommenderas att du anlitar en firma som kommer ut och tittar på huset där gallergrinden ska sitta, innan du slutför beställningen. De kan komma med goda tips och råd kring hur du ska bära dig åt vid installationen och vad du bör tänka på.

Här kan du läsa mer om gallergrindar: www.gallergrindar.net