Mycket att vinna på välja rätt målare

målare

Att få valuta för sina pengar är något som man alltid förväntar sig då man som privatperson anlitar professionell hjälp. Kort och gott – betalar man för en tjänsts å vill man också ha ett resultat som vida överskrider det som man skulle få om man på egen hand genomförde projektet i fråga. Tyvärr är detta ingenting som man längre kan ta för givet och särskilt inte i de större svenska städerna och i synnerhet i Stockholm.

Fuskjobben har ökat dramatiskt

Varför? Jo, av den anledningen att antalet fuskjobb ökat dramatiskt under senare år och där rot-avdraget faktiskt utgjort lite av startskottet för dessa fuskjobb. I och med att du som privatperson kan anlita exempelvis en målare för att måla om i ditt hus i Bromma och dra av 30% av den totala arbetskostnaden så har också fler privatpersoner sett en möjlighet att – billigt – renovera i sina hem och där har således en ökad efterfrågan skapats. En ökad efterfrågan som gjort att oseriösa aktörer sett en ypperlig chans till snabba pengar och detta alltså oavsett vilket område av rot-avdraget det handlar om – det kan vara en målare, en snickare, en rörmokare eller en elektriker.

Fuskjobben har märkts överallt och därför bör man vidta några försiktighetsåtgärder innan man som kund anlitar exempelvis en målare. Kraven på den egna undersökningen har ökat och man måste på ett helt annat sätt säkerställa att den målare man anlitar på exempelvis Kungsholmen också har den kvalitet man som kund eftersöker.

Tips för att undvika ett fuskjobb

Hur gör man då det – finns det några tips som kan leda till ett säkrare jobb och där man kan få valuta för sina pengar på ett bättre sätt? Ja, det går att separera agnarna från vetet då det gäller tjänster som faller in under rot-avdraget och om vi nedan pekar på några sådana så kanske vi kan hjälpa dig en bit på vägen och bespara dig ett framtida fuskjobb.

Priset. Ett alltför lågt pris brukar tyvärr vara en klar varningssignal för ett oseriöst företag. En målare som kan åta sig ett jobb i Bromma för en bråkdel av priset jämfört med sina konkurrenter har förmodligen inte rent mjöl i påsen. Undvik!
Tidigare kunder. Be om nummer och ring. Det här är det bästa tipset vi kan ge för att undvika fuskjobb. Seriösa företag jobbar mycket med att skaffa sig goda referenser och sådana kommer inte av en slump utan är frukten av ett hårt, korrekt jobb. Skulle du rekommendera en dålig målare i Kungsholmen? Knappast.