Rensa dina hängrännor och stuprör – en enkel guide

hängrännor

När det kommer till att sköta om ditt hus finns det några viktiga saker som det kan vara lätt att glömma bort. En av dessa är att sköta om och se över husets stuprör och hängrännor. För att taket på ditt hus ska må så bra som möjligt och skydda huset mot väder och vind krävs det att det har en väl fungerande takavvattning. Denna sker med hjälp av hängrännor och stuprör och det är ditt jobb som husägare att se till att de fungerar som de ska.

Genom några enkla steg som du upprepar årligen kan du se till att dit hus får den vattenavrinning som krävs för att undvika fuktskador. Har du misskött detta under en längre tid kan det vara så att ditt tak har blivit skadat. Kontakta då en professionell takläggare och be denne se över taket om det är någonting som kan repareras eller om det behövs läggas ett helt nytt tak.

Följ dessa steg för en väl fungerande takavvattning

  1. Se först och främst till att det sitter hängrännor och stuprör ordentligt monterade runt huset samt att de leder vattnet bort från huset och inte samlar det i en pöl vid grunden.
  1. Se över dina hängrännor minst 2 gånger om året. En på våren och en på hösten. Rensa dem från löv, barr, grenar och allmän smuts och se till att vattnet rinner obehindrat genom dem.
  1. Var extra noggrann runt skarvar och där vattnet leds ner i stupröret. Runt dessa områden kan det lätt samlas stora mängder smuts. Det kan även hända att det bildas läckor runt skarvar; dessa tätas med fördel med hjälp av silikon.
  1. Kontrollera att hängrännorna har tillräckligt med fall för att föra vattnet ner mot stupröret. Detta fall bör vara minst 2,5 millimeter per meter för att ge önskad avrinning.
  1. Installera lövfångare som hjälper till att hålla stuprör och tappstycken fria från skräp.
  1. Rensa stuprören med rensband en gång på hösten. Detta bör vara tillräckligt för att hålla dem i god kondition året om.