Så fungerar referenser på forumet Bygga Hus

ByggaHus.se presenteras på hemsidan med orden ”oberoende portal på konsumentens sida”. Det betyder att de artiklar och din information som finns på sidan inte är producerat ur ett kommersiellt syfte. Däremot finns självklart reklam på sidan vilket är en av finansieringsvägarna. På sidan finns ett mycket aktivt forum för personer som är intresserade av frågor kring husbygge och renoveringar. Här finns en underavdelning där personer kan lämna referenser på hantverkare och olika entreprenörer. Därmed kan man dela med sig av erfarenheter och tipsa om bra företag och varna för sämre.

Ett exempel är när en familj på Tyresö valde att starta en tråd där man efterfrågade tips på hantverkare. Familjen hade precis köpt ett hus och behövde därmed hjälp med allt från snickare till rörmokare och golvläggare. I tråden kom det snart relevanta tips på snickare i Tyresö som andra personer anlitat och varit nöjda med.

Till skillnad mot många andra forum har ByggaHus höga krav på identifiering av medlemmarna. Därmed blir det också betydligt mindre ”smutskastning” och mer tydlig information. Forumet har därmed kunnat hålla en hög nivå vilket gör att många kommer dit för att diskutera olika frågor eller exempelvis just söka en duktig snickare.

Kunder ger referenser på snickare

För att skapa en tydlig struktur finns en regel att man inte får lämna referenser på företag om inte detta efterfrågats. I fallet ovan lade familjen ut en förfrågan om snickare i Tyresö och därmed kunde andra medlemmar svara på denna tråd. Men hade familjen inte startat denna fråga så hade det inte funnits möjlighet att lägga referenserna. Att enbart starta en tråd med och skriva ”Jag rekommenderar snickare XXX i Tyresö” skulle alltså vara emot reglerna.

I det fall som kritik ska framföras så är administratörerna mycket noga med att kritiken framförs på rätt sätt. Skulle familjen ovan inte vara nöjd med snickaren kan de skriva detta på forumet. Det krävs alltså inte att någon tråd redan finns vid klagomål, enbart vid rekommendationer.

Referenserna måste vara konkreta

Men det krävs då detaljerat vad som hänt och helst även vad snickaren svarat i kontakt med kunden. Målet ska aldrig vara att svartmåla ett företag och finns det kränkningar kan texten tas bort direkt och forummedlemmen stängas av.  Oavsett vad man skriver finns liknande funktioner som på Facebook, dvs. Gilla, Dela och Svara. Därmed kan uppskattade inlägg få många ”tummar upp” vilket även visar att man formulerat sig på ett sätt som uppskattas.

Om familjen på Tyresö hittade snickare med hjälp av forumet eller via annan väg framgår däremot inte. I deras tråd gavs i alla fall flera rekommendationer och tips på vad man ska tänka på. I jämförelse med andra recensionssidor som exempelvis TrustPilot så upplevs ByggaHus mer trovärdigt och stabilt. Inte minst eftersom det krävs längre svar och tydligare identifiering av uppgiftslämnaren. OM du vill komma i kontakt med en snickare i Tyresö, läs då mer här.