Se till att du betalar för rätt yta när du köper bostad

areamätning i lägenhet med laserinstrument

Betala rätt pris för din nya bostad

När bostadsmarknaden ser ut som den gör idag med ständigt ökande priser och en stor konkurrens om de bästa lägenheterna är det allt mer viktigt att ha fullständiga och korrekta uppgifter om bostaden. Detta kan röra allt från el- och vattenåtgång, ventilation och värmenivåer till att ha exakta uppgifter om den totala ytan. De uppgifter som står i äldre kontrakt eller liknande är ofta felaktiga och det är inte ovanligt att kunder får betala extra för bostadsyta som inte existerar. Som konsekvens av detta har det börjat komma fram fler och fler företag som erbjuder pålitlig och certifierad areamätning, någonting som gynnar alla intressenter på marknaden.

visning av lägenhet
Det är svårt att få en exakt uppfattning av ytan vid en lägenhetsvisning.

Många bostadsytor är felaktigt angivna

Det finns idag siffror som säger att ca 70 procent av alla bostadsytor idag är felaktiga och detta är ett problem som man gärna vill komma åt på ett bra sätt. Den nya typen av areamätning är ett steg i rätt riktning. En korrekt angiven boyta underlättar för bland annat prissättning, korrekt taxeringsvärde samt för hyressättning och vem som helst kan idag anlita en firma som utför areamätning för att ta reda på den exakta bostadsytan i en lägenhet, ett radhus eller en villa. Oftast rör sig mätningarna om bostadsytan men det finns även möjlighet att utföra mätningar av biytor såsom tomter, förråd, trappuppgångar eller liknande.

Aviciis vardagsrum lägenhet Stockholm
Bild lånad från roomly.se

Areamätning med laserteknologi

Den nya typen av areamätning utförs med hjälp av lasermätare som kan läsa av en yta och få fram siffror som ger en maximal feldifferens på en kvadratmeter när det kommer till större ytor. I mindre bostäder är felmarginalen ännu mindre. Informationen från lasermätaren förs sedan vanligtvis över till en dator med ett CAD-program som, förutom att det kan ge uppgifter om ytan, även kan användas för att ta fram ritningar och modeller av bostaden. Dessa ritningar kan användas vid bygglovsansökningar, i rent designsyfte där man kan prova olika designlösningar samt som relationsritningar. När du beställer en areamätning kan det vara en god idé att se över vilka olika typer av lösningar som firman har att erbjuda – kanske kan en fullständig ritning av din bostad ge dig inspiration till nya inredningslösningar, ombyggnationer eller ommöbleringar.

Areamätning med laser och mobilapp
Areamätning med hjälp av laserinstrument och mobilapp.

Mätföretag som följer gällande standard

Själva mätningen i sig brukar inte ta mer än någon timme beroende på hur själva lokalen ser ut och sedan dröjer det max en eller två dagar för att ta fram det material som används för att beräkna arean. Om det även ska produceras relationsritningar eller dylikt kan detta ta något längre tid. Mätningen görs enligt Svensk Standards regler och följer därmed samma regelverk som skatteverket, hyresgästföreningen samt mäklarsamfundet.