Ska ni bygga nytt hus?

Funderar du på att bygga hus? Som du säkert vet är det en lång process innan ett helt nytt hus är inflyttningsklart. Du kanske redan har en tomt att bygga på? Då behöver du få ett bygglov, vilket inte är särskilt svårt att få om tomten är tom. Du kan be en arkitekt att titta på er ritning, om det inte är så att arkitekten har ritat hela huset redan. Annars är det roligt att få vara med och rita det från början. Många som vill bygga ett helt nytt hus vill också rita det efter en egen idé. Då är det viktigt att en arkitekt får säga sitt om hela huset, så att det finns tillräckligt med balkar som håller upp huset och att taket har rätt vinkel.

Viktigt göra en bra budget

Sedan är det till att få ett lån från banken, om du inte redan äger några miljoner, eller vad ni antar att det kommer att kosta med hantverkare och material till allt. Ni bör göra en budget, så att ni får råd med allt material och med hantverkarnas löner.

Arbeta som egen byggherre

Gör ni mycket arbete själva kan ni hålla nere kostnaderna ganska rejält. Då får ni agera byggherre, och göra ett byggschema som ser till att rätt hantverkare är på plats. Vissa saker får man inte göra själv, som att dra elektriciteten dit ni önskar. Sedan är det viktigt att en professionell hantverkare lägger golvet i alla vårutrymmen, så att man inte bygger in vatten, utan att golvet har rätt lutning så att vattnet rinner ner i avloppet och inte tvärtom. Det kan också vara bra att en VVS- montör får titta på ventileringen så att den blir rätt. De kan också ge rekommendationer om rätt uppvärmning för huset.

Anlita en totalentreprenör?

Tycker ni att det blir bökigt och svårt att bestämma allt sådant själv kan man anlita en professionell entreprenör som tar ett helhetsansvar. Det innebär inte att ni som köpare hålls utanför, tvärtom. Ni kan vara med i bygget från ritning tills huset är inflyttningsklart. Det som underlättar med en totalentreprenör är att ni då slipper ansvaret att de olika hantverkarna kommer när de ska. Det kan till exempel var bökigt att få en murare komma när hen ska mura spis, eller eldstäder, och att få en elektriker att komma när väggarna är klara. Med en totalentreprenör har de egna elektriker, VVS-montörer och murare, så du slipper det ansvaret.

Lycka till med det nya huset.