Vet mer om FTX-ventilation

FTX-ventilation är ett bra alternativ för dig som vill förbättra ventilationen i din bostad. Visserligen kan det medföra en relativt hög investeringskostnad, men på lång sikt anser många att det är värt det. Ett normalt hushåll får tillbaka pengarna man lagt ut på mellan tre till fem år.

Minimikraven vad gäller luftflöden i bostäder kan vara så lågt som hälften så högt ställda som för andra lokaler där människor befinner sig. Du som har en bostad med självdragsventilation får förlita dig på vädret för att ventilationen ska anses vara tillfredsställande. Med FTX blir det dock ändring på det.

Värmeåtervinning

FTX-ventilation införskaffas inte bara för ett bättre luftflöde i huset – utan även för sänkta energikostnader. Med enkla system, så som självdragsventilation till exempel, försvinner en mycket stor del av värmen du betalar för ut ur huset. Med FTX-ventilation kan du istället återvinna över 85 procent av den.

 

Det sker på så sätt att en värmeväxlare suger åt sig värmen som finns i frånluften, för att sedan släppa tillbaka den till tilluften. Föroreningarna i den redan förbrukade luften släpps dock inte tillbaka in i huset, utan det är endast värmen som stannar. Ett effektivt sätt att minska dina energikostnader på, med andra ord.

Utökad kontroll

Med FTX-ventilation får du utökad kontroll över luftflödena i din bostad. Enklare system som fläktstyrd frånluftsventilation eller självdragsventilation kännetecknas, tvärtom, av bristen på kontroll. Du behöver inte förlita dig på externa faktorer, så som vädret, för att din FTX-ventilation ska fungera. En förutsättning för det påståendet undantar givetvis mekaniken i det sistnämnda systemet.

När du investerar i FTX sätts luftkanaler upp på lämpliga ställen i huset. I många lokaler finns dock dessa kanaler redan, vilket avsevärt kan minska totalkostnaden. Dessa kanaler används för att transportera luft, med den stora fördelen att den uppvärmda frånluften passerar en värmeväxlare innan den släpps ut ur bostaden. Aggregatet och värmeväxlaren behåller värmen, som nämnt ovan, men släpper ut föroreningar. Dina räkningar kan alltså se markant annorlunda ut efter installation av FTX-ventilation.

Stora energibesparingar

För en villa med normal elförbrukning betalar en installation av FTX-ventilation tillbaka sig efter bara ett fåtal år. Ofta tar det tre till fem år, beroende på hus och förbrukning. En normalstor villa sparar ungefär 5000 – 7000 kWH per år. Något som gör systemet ännu mer lockande för många är att ventilationen är helt separerad från uppvärmningen.

Det här gör det enkelt att kombinera FTX-systemet med (nästan) valfritt värmesystem. Fördelen är då att du kan välja en billig, men svagare, värmekälla för att få ner energikostnaderna ytterligare. Kanske kan du gå över till en mindre värmepump, kombinerat med solkraft? Alla dessa fördelar skonar inte bara din plånbok – utan också planeten. Dessutom kan kostnaderna för ett kraftigt värmesystem bli riktigt höga. När man endast behöver kompletterande värme kan man enkelt undvika dessa. Mindre och lättare värmesystem är inte sällan betydligt enklare att installera.