När du ska satsa på en bra ståldörr

Ståldörrar används ofta som ytterdörrar, säkerhetsdörrar och utrymningsdörrar. Stål har bra egenskaper som gör att dessa dörrar är robusta, håller tätt mot brandrök och stoppar tjuvar.

Det är SSF eller Stöldskyddsföreningen i Sverige som har hand om klassningar av ståldörrar. En ståldörr klassas baserad på hur pass motståndskraftig den är mot uppbrytning med olika verktyg. De vanligaste säkerhetsdörrar har beteckningar från SSF 200 Skyddsklass 1 till 3 där klass 3 är den säkraste. Skyddsklass 1 och 2 måste ha ett typgodkänt lås och Skyddsklass 3 dörrar måste ha två typgodkända lås, annars kan dessa inte betraktas som säkerhetsdörrar. Ståldörrar tillverkas av varmförzinkat stål. Säkerhetsdörrar har även mer detaljer och tjockare plåt. Vissa kan även ha tillval av laminerat säkerhetsglas. Det är dock inte att rekommendera att ha glas i ytterdörrar om man vet att det förekommer mycket inbrott i området.

Brandklasser

De vanligaste dörrar har ofta beteckning som EI30, där E står för integritet. Konstruktionen ska hålla tätt mot rök och det ska inte börja brinna på enstaka punkter så att elden tar sig genom dörrkonstruktioner. I står för isolering, vilket innebär att värmeutvecklingen vid brand ska dämpas på den icke utsatta sidan till max 140 grader celsius. Siffran 30 innebär att dörren ska stänga ute branden i minst 30 minuter utan att ge vika. Du kan testa hur tät din lägenhetsdörr är genom klämma en A4 papper mellan dörren och karmen. Om du kan dra ut pappret utan motstånd då innebär det att dörren inte håller tätt. Om pappret däremot kläms åt hårt och om det till och med går sönder när du drar i det, då kan dörren kärva och måste justeras. Papperet ska nämligen kunna dras ut med tröghet, men inte gå sönder.

Montering och tillbehör

Att montera en ståldörr är ingen lätt uppgift. Därför görs det oftast av leverantören som även lämnar garanti på arbetet. Det finns många tillbehör som kan öka säkerheten när det gäller ståldörrar. Dörröga är ett måste om det används ofta. Ett överlås eller sk. polislås är ytterligare en bra försäkring mot inbrott. Om ståldörren har ett brevinkast så bör man ha en dörrlåskåpa som hindrar tjuven från att manövrera låset genom brevinkastet. Alternativet är säkerhetsberevlådor som sätts bakom brevinkastet, då dessa hindrar tjuven att nå låset. Man kan också dra nytta av en dörrstängare, ett avhakningsskydd och ett bakkantsskydd. Det finns många sätt att skydda hemmet.