Är det dags att renovera fasaden?

fasadrenovering

Alla som äger villor vet att man måste renovera fasaden med jämna mellanrum. Oberoende vilket material som man har valt till villans fasad, behöver man ersätta utslitet byggmaterial och måla om det, så att det håller mot väder och vind i flera år till. Om inte riskerar man att få in vatten och fukt i huset. Får man det befinner man sig på ett sluttande plan som gör att huset riskerar att fara illa och ruttna inuti. Det vill man inte. Då är det bättre att se över fasaden med jämna mellanrum och ge sig upp för den för att renovera och fixa.

Byggnadsställning?

Om man inte kan komma åt på stegar, måste man bygga, hyra eller köpa byggställningar som gör att man kommer åt hela fasaden. Handlar det bara om man att man själv riskerar livhanken genom att klättra upp- och nerför en stege, är det ingen som kommer och har synpunkter på det. Har man däremot anlitat hantverkare som ska upp för fasaden har man skyldighet att se till att de kan arbeta med hjälp av byggställningar, om de måste nå högre än 2 meter ovanför markplanet.

Om ingen byggnadsställning – Rope Access!

Det är inte alla gånger som man kan bygga byggställningar. Området är för snävt runt huset vars fasad ska renoveras. Då kan man behöva komma åt på andra sätt. Det finns metoder som liknar bergsklättrarnas, som verkligen kommer åt överallt, oberoende höjd och åtkomst. Använder sig hantverkarna av denna metod spelar höjd, tillgänglighet eller något annat någon roll. De kan i så fall ta sig fram överallt. Läs mer här om metoden att arbeta med Rope Access.

Behovet av fasadrenoveringar stort

Särskilt i en så stor stad som Stockholm finns det ett stort behov av hantverkare som kan utföra fasadrenoveringar. Det finns nämligen många fasader som skadas, det är väder och vind, det är klimatet och det kan bero på misstag som hantverkare som har byggt och renoverat fasaderna innan som kan vara upphov till de omfattande skadorna som kan finnas på fasaderna i Stockholm.

Tegelfasader

Man kan mycket väl måla tegel. Det gör oftast tegelfasaderna snygga när de blir målade och får en annan fernissa. Tegel är ganska känsligt som byggmaterial och drar åt sig vatten och fukt lätt, vilket leder till att de lätt kan drabbas av vatten- eller fuktskador. Händer det kan de led till sprickor i fasaden som måste tätas så att vattnet inte når ända in till själva huskonstruktionen. Händer det kan teglet börja lossna, vilket i sin tur leder till att huset blir ännu mer utsatt för väder och vind.

Träfasader

Träfasader är det slags material som de flesta hus i Sverige är byggda av. Trä är ett otroligt hållit material. Rätt behandlat står trä emot i minst 80-90 år. Men det gäller då att det regelbundet fräschas upp och målas om med rätt sorts målarfärg som skyddar träet från slitage.

Putsade fasader

Putsade fasader drar åt sig vatten på samma sätt som tegel och blir på samma sätt som det målade teglet otroligt snyggt när man målar om det. Puts kan lätt spricka. Det behöver inte bero på putsen, utan på att huset sätter sig, att marken rör på sig. Det är dessutom lätt att det kommer in vatten i små sprickor i huset, vilket leder till ännu större skador.