Så lägger du enkelt ett trägolv

Det finns några enkla trägolv som man kan lägga själv. Det är till exempel klickgolv, laminatgolv, men även tiljor går utmärkt att lägga själv. Det mesta brukar gå bra att lägga, bara man vet hur man gör. Så här gör du.

Klickgolv

Låt golvet ligga framme i det rum där du ska lägga det. På det sättet får det samma temperatur och fuktighet som det är i det rummet. Du bör slipa bort en bit av foderlisten innan du lägger på det nya golvet. Om man vill ha ett tystare golv, kan man med fördel rulla ut ett stegljudsdämpande underlag. När du har rivit bort foderlisten och lagt på ett tegljudsdämpande underlag är det sedan dags att lägga själva klick-golvet.

  1. Mät golvet så att du kan beräkna ut plankorna. De ska sågas så att brädorna förskjuts 25 centimeter från rad till rad. De plankor som avslutar raderna ska helst vara under 20-25 centimeter. De ska inte läggas hela även ut till väggen. Spara 10 millimeter från väggen. Använd samma avståndsklossar för att de ska vara lika stort avstånd hela vägen.
  2. Klicka ihop plankorna. De ska klicka längs kortsidorna och längs långsidorna. När flera grödor har satts ihop knackas de på plats med en hammare. Använd en slagkloss, eller en brädbit mellan hammare och planka.
  3. Längs väggarna kan du trycka ihop brädorna med en kofot. Använd en träkloss för att skydda väggen när du använder kofoten.

Laminatgolv

När du ska lägga ett laminatgolv är det viktigt att mäta att golvet är tillräckligt plant. Det ska inte avvika mer än 3 millimeter. Om det avviker mer än så, måste man jämna ut golvet, till exempel med betongmassa. Det ska alltid isoleras mot fukt.

  1. Lägg den första plankraden till vänster och längs spåret längs väggen. Luta laminatet något uppåt och klicka det på plats.
  2. Kontrollera att första plankraden är rak.
  3. Gör ungefär som med klickgolv. De ska placeras tätt intill varandra och slås med hammare med en slagkloss mellan hammare och bräda.
  4. Laminatgolv kan krympa eller svälla på grund av varierande temperatur och fuktighet. Lämna ett utrymme på cirka 8 millimeter längs golvets alla sidor.
  5. Klicka nästa planka på samma sätt tills alla plankor har lagts bredvid varandra.
  6. När du kommer till sista plankraden bör du såga plankorna på längden. Lägg den sista plankan exakt ovanpå den näst senaste raden, med översidan neråt. Placera en 8 millimeter distanskloss längs väggen, lägg en ny planka för att ära ut såglinjen på undersidan på den sista plankan. Såga sedan plankan till rätt bredd.
  7. Använd en särskild avslutningslist för trösklar mellan laminatgolvet.

Parkett och tiljor

Ska du lägga en parkett är det bästa du kan göra är att anlita en hantverkare som kommer och lägger parketten i önskad färg och mönster. Varför inte anlita den bästa golvläggare i Stockholm, som gör parketten i ett vackert fiskbensmönster?