Ventilation som andningshål i Stockholm

Människor och djur behöver luft för att överleva. Men även byggnader i Stockholm behöver en god ventilation för att hålla sig friska och bra att vistas i.

Utan luft och vatten är det inte mycket som hade fungerat i Stockholm. Och fokuserar man på en byggnad så kan den kanske klara sig utan vatten, men luft behöver den på olika sätt. Det märktes när man en tid gjorde allt för att skapa hus som var så täta som möjligt. För efter en tid började man märka av mögel och dålig inomhusluft. Och det hände även att man fick fuktskador.

Då var det lätt att förstå att det krävs en mycket god ventilation för att byggnader ska må bra, och att människor ska må bra när de är i byggnaderna. Inomhusluften behöver bytas ut mot utomhusluft, i något som man brukar kalla för en god ventilation.

Ventilation av olika slag i Stockholm

När man tänker på ventilation så är det troligen de ventiler som sitter i husväggar i Stockholm. Det är egentligen helt enkelt hål i väggen, som man delvis har täckt på något sätt. Och det är ett mycket bra sätt att lösa ventilationen på i villor och fritidshus i Stockholm.

Men om man har större byggnader, och kanske även byggnader som har luft som inte är så nyttig, så kan man behöva lite mer avancerad ventilation. Det är då som ventilationstrummor och fläktar gör sin entré. System som kan sörja för god ventilation även i mycket stora byggnader.