Viktigt att besiktiga huset före köp

vit villa på landet

Är du i flyttagen och tror att du har hittat ditt drömhus? Glöm inte besiktningen bara, den kan göra att du slipper många framtida problem.

Som köpare har du undersökningsplikt, men det är få privatpersoner som har kunskaperna att utföra en besiktning. Därför bör man anlita en besiktningsman. Även om säljaren har gjort en besiktning så har du som köpare fortfarande besiktningsplikt.

Hur går då en husbesiktning till? Jo, först gör besiktningsmannen en översikt av huset, en så kallad okulär besiktning. Då undersöks huset med syn, lukt och hörsel. Fasad, väggar, tak, våtutrymmen, fönster och kök hör till de områden som undersöks vid en okulär besiktning.

Gör hål för fuktkontroll

Finns de risk för fuktskador så behöver man öppna konstruktionen för att kontrollera om det finns problem. Besiktningsmannen gör helt enkelt ett hål för att hitta eventuella fuktskador. Det är inte alltid som alla detaljer ingår i överlåtelsebesiktningen. Ska exempelvis el och ventilation kontrolleras så kan man behöva kontakta en specialist för en så kallad OVK-besiktning.

Om besiktningen visar att det finns problem är det av störta vikt att man åtgärdar. Vissa fel måste åtgärdas direkt och andra risker som måste utresa ytterligare. När besiktningsmannen hittar ett fel eller potentiellt problem är det viktigt att bedöma vad det kommer att kosta att åtgärda felet.

Kräva ersättning vid fel

Om du har köpt in dig på besiktningen så får du ett intyg från besiktningsmannen. Du blir då avtalspart och kan kräva ersättning av besiktningsmannen om det visar sig finnas fel på fastigheten som inte fanns i besiktningsprotokollet. Du kan bara begära ersättningen under en viss tid, hur lång framgår av avtalet.

Viktigt att komma ihåg är att inte skriva under köpekontraktet innan huset är besiktigat. Möjlighet att göra en besiktning efter att du har kritat på kontraktet har du bara om det finns en särskild klausul om det i kontraktet.