Då vet du om det är dags att ta ner trädet i trädgården

Har du stått och tittat på ditt träd i din trädgård och undrat om det är dags att ta ner trädet, eller låta det ta sig på nytt? Här lär vi dig se skillnad på ett sjukt och ett dött träd.

Ett sjukt träd:

  1. Bladen krullar ihop sig och ser vissna ut. De kan även få en helt annan färg än vad de brukar ha. Trädet kan även fälla fler blad än normalt.
  2. Grenarna ramlar av. Ramlar grenarna av, bör du titta efter sjukdom som röta eller skadedjur.
  3. Är stammen bucklig, eller finns det hål i den? Ett friskt träd har en hel och slät stam. Har det hål i stammen kan den hålla på att dö.
  4. Är barken spröd och ramlar lätt av? Finns det kala fläckar på stammen? Då kan ditt träd vara sjukt och hålla på att dö.
  5. Om rötterna sticker upp alltför mycket ur marken kan det vara ett tecken på att trädet inte mår bra.

Ett dött träd:

  1. Du ser att ett träd är dött om det inte har några löv, ens på våren eller sommaren.
  2. Om trädets stam har slutat vara grönt, eller om du river i barken och det inte finns någon grön del i barken.
  3. Om trädets grenar går lätt av. Du möter inget motstånd när du bryter av en gren.

Anlita en arborist till trädfällningen

Ett dött träd måste tas ner så att det inte förorsakar någon skada. Även ett dött träd kan falla på sätt som skadar människor eller djur. Du riskerar även att det ramlar ner på en bil, eller egendom. Anlita då en arborist som är specialist på träd. En trädfällning är ingenting för en lekman. En arborist vet också hur man får bort stubben och om det är många rötter i den.

Visste du att du kan dra av på Rut-avdraget om du anlitar en arborist? Jo, så är det. Från och med i år får du dra av arbetskostnaden på 30 procent om du anlitar en specialist på träd i din trädgård. Du kan ju samtidigt rådfråga arboristen om resten av din trädgård när du ändå har en arborist där. En sådan är specialist på det mesta som du har i din trädgård.

Har du ett sjukt träd, vet en arborist vad trädet behöver för att återhämta sig och leva igen, och vad du kan göra för att få ett friskt träd igen. Här kan du läsa mer om en arborist som du kan anlita för trädfällning i Stockholm på: http://www.trädfällningstockholm.se.