Få säkrare hem!

Ska du köpa villa? Funderar du på det eller har du redan slagit till? Det är många spännande saker som kommer med att bli ny villaägare. Beroende på hur gammal villan är, kan man till exempel behöva göra en inspektion av elen i den nya villan.

Särskilt viktigt är det om man har blivit villaägare till en villa av en äldre modell. De tidigare ägarna kan ha installerat ett gammalt elsystem, som kan behöva förnyas. Dels kan det handla om att installera nya eluttag, nya strömbrytare. Man kan behöva ett nytt proppskåp.

När villan ska bli modern

Att skaffa sig solpaneler är ett utmärkt sätt att bli den nya tidens elanvändare samtidigt som man blir sin egen elproducent. På somrarna kan du producera din egen el som du använder och kan sälja överloppet till dina grannar. För de pengar som du får in på somrarna, kan du sedan köpa de el som du behöver på vintern om det inte finns tillräckligt då.

Bli medveten om din elanvändning

Och att vara medveten om hur mycket el man använder. Det handlar inte bara om att få ner kostnaderna på den elfaktura som man betalar, utan också om att få ner elanvändningen och därmed minska vår användning av energi så mycket det bara går. Tillsammans kan alla bli medvetna om den mängd som vi slösar av det som jorden ger oss och vår civilisation.

Vill du ha mer information om hur du kan använda elen på ett smartare sätt, och göra en elinspektion av villan och bor i Västerås? En elektriker är inte intresserad av att vi konsumerar så mycket el som möjligt, utan att vi använder elen på ett så smart sätt som möjligt. Googla ”elektriker Västerås” om du bor där. Annars skriver du helt enkelt in den ort där du bor efter ”elektriker”. Lycka till!