Det miljövänliga sättet att renovera

inredning med blå vägg och blå fåtölj

Det är ju så att vi alla bör agera och arbeta alltmer miljövänligt numera, och de som ännu inte har vaknat upp till ett riktigt miljömedvetande är något försoffade, som vi hoppas ska vakna upp en dag. Att vara miljövänlig, bör innebära att vi alla väljer att handla på helt andra sätt än vad vi är vana vid. Arbetar man då i inredningsbranschen innebär det att både köpa in och välja att renovera på miljövänliga sätt.

Ett helt annat sätt att tänka

Att bli miljömedveten går ju inte över en natt. Det brukar vara som att gå upp för en trappa, där man tar ett steg i taget tills man har nått sitt mål. Det viktigaste sättet som man kan börja med är att tänka på hur man kan återanvända sakerna. Att inte riva ut, slänga och lägga in nytt – utan hur man kan återanvända i stället för riva ner och slänga ut. Arbetar man med inredning lär man sig snabbt att kunna värdera och analysera material.

Kunderna efterfrågar högre kvalitet

Vi ser också att kunderna är villiga att betala ett högre pris och längre hållbarhet. Om trenden håller i sig, kommer vi inte att se fler Ikea eller Hennes & Mauritz, eller någon annan lågprisaffär med krims och krams av plaströr och engångsartiklar. Istället tror vi att vi i framtiden enbart kommer att efterfråga produkter som kostar mer men som håller under längre tid. Ska man agera miljövänligt ända från ax till limpa bör man tänka på hur produktionen går till, och analysera energiåtgången även i det ledet.

Renovera miljövänligt

Genom att man förändrar sitt tänkande, som leder till handling och som leder till resultat, får man till stånd en förändring. Så när man ska renovera handlar det till en början att titta på sakernas tillstånd och komma fram till hur man kan göra för att renovera så miljövänligt som gott det går. Att renovera på miljövänliga vis, handlar ju om både att endast använda sig av miljövänliga material, och också återanvända det som redan finns.

Så när det kommer till, till exempel slitna golv, handlar det om att slipa om i stället för att riva ut och lägga nytt. Så att slipa om golvet, innebär att ta fram det ursprungliga utseendet på golvet då man tar fram en ny yta på golvet och behåller det genom att behandla det med någon miljövänlig produkt. På samma sätt är det att måla om både puts, tegel och mur och andra material som man kan ha där hemma.

Är du intresserad av att komma i kontakt med en golvslipare på Öst? Läs i så fall mer på: https://www.golvslipningsödermalm.se/golvslipning-ostermalm.